23.9.2021 Roundtable-tapahtumassa puretaan liiketoiminnan esteitä ja hidasteita Itämeren hyväksi

by Viestintä | Sep 23, 2021

Baltic Sea Shuffle -seminaari on kaksiosainen tapahtuma, jonka ensimmäinen osa on kutsuvieraille suunnattu roundtable-keskustelutilaisuus.

Pöytien ääressä istuvat ja yhteisistä teemoista keskustelevat useat sidosryhmät poliittisista päättäjistä tutkijoihin ja startupeista suuryrityksiin. Kaikilla on yhteisenä tavoitteena purkaa esteitä ja hidasteita Itämerta hyödyttävästä, mutta samalla kannattavasta liiketoiminnasta. Kolmen ensimmäisen pöydän keskusteluaiheet liittyvät kiertotalouteen ja sen uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä innovaatiopotentiaaliin.

Kiertotalous

Kiertomuovista uutta liiketoimintaa
Meille kaikille on varmasti tuttua ne monet otsikot, joissa korostuu merteen viskattujen muovien ja muiden saasteiden aiheuttama maailman merten huonovointisuus. Ensimmäisessä roundtablessamme asiantuntijat kokoontuvatkin etsimään ratkaisuja ja keinoja siihen, kuinka muovista voitaisi kierrätyksen kautta saada uutta liiketoimintaa, mikä todella on tulevaisuutta. Uusia muovin korvaavia materiaaleja kehitetään jatkuvasti ja vanhoista muoveista valmistetaan esimerkiksi vaatteita. Lisää aiheesta voit lukea muun muassa VTT:n sivuilta.

Ruokateollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa
Toinen kiertotalouteen, ravinnekuormitukseen ja Itämeren tilaa heikentävään teemaan liittyvä pöytä käsittelee ruokateollisuuden sivuvirtoja ja miten niistä voitaisi saada uutta liiketoimintaa. Vähittäiskaupan ja ruokateollisuuden sekä rahoitusalan ammattilaiset keskustelevat miten voitaisi luoda uutta liiketoimintaa esimerkiksi jalostamalla sivuvirroista uusia elintarvikkeita, polttoaineita tai jotain muita tuotteita. Ruokateollisuudessa on pitkään jo puhuttu hävikin minimoimisesta ja globaalisti puhutaan siitä, kuinka kestämätön nykyinen länsimainen ruoankulutusmalli on. Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi Elintarviketeollisuusliiton artikkelista.

Ravinteiden kierrätyksen innovaatiot
Viime aikoina lehdissä on puhuttu maatalouden aiheuttamasta ravinnekuormasta ja siitä, kuinka yhtä lailla kaupungitkin aiheuttavat merkittävää ravinnekuormaa Itämereen. Ympäri Itämerta ja maailmaa on lanseerattu jo lukuisia onnistuneita esimerkiksi fosforikuormitusta vähentäviä hankkeita ja projekteja, mutta ravinteiden kierrätyksen tarve on niin merkittävä, että sen ympärille rakentuvia innovaatioita tulee yhä miettiä ja toimintaa skaalata, jotta ravinteiden määrä saadaan Itämeressä laskemaan. Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi Maa- ja Metsätalousministeriön sivuilta.

Hiilensidonta

Kaksi muuta pöytää keskittyvät hiilensidontaan, jonka ympärillä myös vuoden 2020 tapahtuman roundtable-keskustelut pyörivät. Vuonna 2020 aiheet olivat digitalisaation uhat ja mahdollisuudet hiilensidonnassa, sekä hiilensidontaan liittyvien innovaatioiden kaupallistaminen. Molemmat keskustelut olivat onnistuneita ja johtivat jatkotoimenpiteisiin, mutta silti tunnistettiin että on tarve keskustella aiheen ympäriltä vielä lisää. Lisää hiilensidonnasta voit lukea esimerkiksi Bioenergian nettisivuilta.

Hiilensidonnan liiketoimintamahdollisuudet
Hiilensidontateknologiat ovat isossa roolissa esimerkiksi Suomen hiilineutraalisuustavoitteissa. Hiilensidonnassa nimensä mukaisesti ideana on sitoa mahdollisimman paljon hiilidioksidia ilmakehästä. Teknologioiden rinnalla kaikille tutut hiilinielut, metsät, ovat myös keinoja sitoa hiiltä. Hiilensidontateknologioita on kehitettty useita ja niitä jatkuvasti kehitetään, mutta niiden rahoitukselle on tarvetta. Teknologioita ovat esimerkiksi hiilidioksidin suora talteenotto ilmasta, sen varastointi tai sen sidonta suoraan maaperään. Miten tällaiset teknologiat voitaisi kaupallistaa ja miten niitä voitaisi rahoittaa, jotta niiden skaalautuminen mahdollistettaisi? Lisää tietoa teknologioista ja niiden kustannuksista voit lukea esimerkiksi tästä Fortumin tarjoamasta artikkelista.

Hiilensidonta arvoketjussa
Hiilensidonta arvoketjussa -pöydässä keskustellaan siitä, kuinka yritykset voivat toteuttaa oma-aloitteisesti hiilensidontaa tai hiilenpoistoa arvoketjussaan niin, että hiilensidonta ei ainoastaan tarkoita hiilikrediittien ostamista. Yrityksen arvoketju ei rajoitu ainoastaan omaan tuotantoon, vaan esimerkiksi päivittäistavarakaupan puolella yritys voisi tukea maanviljelijöitä ottamaan käyttöön parempia toimintatapoja tai uusia teknologioita hiilensidonnan edistämiseksi. Nämä uudet toimintamallit puolestaan näkyvät yrityksen koko arvoketjun hiilidioksidipäästöjen vähentymisenä.


Pöytien kokoonpanoista ja mahdollisista vapaista paikoista löydät lisää tietoa täältä.

Made on
Tilda