HALLITUS
Tällä sivulla esitellään Keskuspuiston Nuorkauppakamarin hallitus. Viranhaltijaan saa yhteyden sähköpostilla virka@keskuspuisto.org, esimerkiksi pres@keskuspuisto.org.
Hallituksen puheenjohtajisto
Puheenjohtaja:
Sanni Kaikkonen
Puheenjohtaja (PRES, President) johtaa kamaritoimintaa, ja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa.
Valmistautuva puheenjohtaja:
Laura Knych
Valmistautuva puheenjohtaja (DP, Deputy President) vastaa jäsenhankinnasta ja uusien jäsenten koulutuksesta. DP vastaa kamarin strategisesta kehittämisestä. DP valmistautuu seuraavan vuoden puheenjohtajaksi.
Edellisen vuoden puheenjohtaja:
Emilia Haapaniemi
Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP, Immediate Past President) huolehtii siitä, että uusi puheenjohtaja saa tukea ja turvaa tehtävässään kokeneelta konkarilta. IPP vastaa myös edellisvuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä palkintoiminnasta.
Hallitus
Vaaleilla valittavat virkailijat, joilla on hallituksen kokouksissa äänioikeus. Ylimpänä ovat hallituksen varapuheenjohtajat.
Yhteiskuntalohkon kehitysjohtaja:
Henna Perätalo
Yhteiskuntalohkon johtaja / yhteiskuntavastaava (COM, Community) vaikuttaa sidosryhmäyhteistyön kautta positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. COM koordinoi kamarin projektitoimintaa.
Koulutuslohkon kehitysjohtaja:
Maija Salminen
Koulutuslohkon johtaja / koulutusvastaava (IND, Individual) vastaa kamarin koulutustoiminnasta ja jäsenten henkilökohtaisesta kehittymisestä.
Tapahtumalohkon kehitysjohtaja:
Anna Coulthard
Vapaa-ajasta vastaava johtaja / Tapahtumavastaava (LOM, Local Organization Member) vastaa tapahtumien järjestämisestä kamarissa ja eri kamareiden kesken. LOM pitää kamarin toimintaa aktiivisena.
Viestintävastaava:
Marjaana Kunnaton
Viestintävastaava (LIO, Local Information Officer) välittää tietoa kamarin toiminnasta. LIO julkaisee uutiskirjettä, päivittää sosiaalista mediaa ja nettisivuja.
Rahastonhoitaja:
Heidi Siltanen
Rahastonhoitaja (TREAS, Treasurer) vastaa kamarin talousasioista ja kirjanpidosta.
Yritysyhteistyövastaava: Toni Jäppinen
Yritysyhteistyövastaava (BUS, Business) huolehtii kamarin yrityskumppanuuksista ja tekee varainhankintaa.
Kutsuvirat
Hallitus 2023 on kutsunut seuraavat henkilöt hallituksen kutsuvirkoihin.
Kutsuviroissa olevilla henkilöillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.
Kutsuvirkoihin haetaan hakemuksella, joka osoitetaan istuvan hallituksen puheenjohtajalle ja valmistautuvalle puheenjohtajalle.
Kansainvälisyysvastaava:
Alisa Miettinen
Kansainvälisyysvastaava (INT, International) vastaa kamarin kansainvälisestä yhteistyöstä ja ystävyyskamaritoiminnasta, eli twinningistä.
Sihteeri:
Hanne Sudentaival
Sihteeri (SECY, Secretary) pitää yllä kamarin jäsentietojärjestelmää ja asiakirjoja.
Senaattiyhteistyö
Keskuspuiston senaatti nimeää Keskuspuiston hallitukselle yhteistyövastaavan
Senaattiyhdysupseeri:
Susanna Valkeus
Senaattiyhdysupseeri vastaa nykyisten ja entisten kamarilaisten suhteista. Senaattori on arvonimi, joka annetaan ansioituneelle kamarilaiselle, ja joka voi edelleen avustaa nykyisiä kamarilaisia myös ikärajan (40 v.) ylityttyä.
Made on
Tilda