HALLITUS
Tällä sivulla esitellään Keskuspuiston Nuorkauppakamarin vuoden 2022 hallitus. Virkailijaan saa yhteyden sähköpostilla virka@keskuspuisto.org. Esimerkiksi pres(at)keskuspuisto.org.
Hallituksen puheenjohtajisto
Puheenjohtaja:
Tuulia Kuusinen
Puheenjohtaja (PRES, President) johtaa kamaritoimintaa, ja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa.
Valmistautuva puheenjohtaja:
Emilia Haapaniemi
Valmistautuva puheenjohtaja (DP, Deputy President) vastaa jäsenhankinnasta ja uusien jäsenten koulutuksesta. DP vastaa kamarin strategisesta kehittämisestä. DP valmistautuu seuraavan vuoden puheenjohtajaksi.
Edellisen vuoden puheenjohtaja:
Minna Karjalainen
Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP, Immediate Past President) huolehtii siitä, että uusi puheenjohtaja saa tukea ja turvaa tehtävässään kokeneelta konkarilta. IPP vastaa myös edellisvuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä palkintoiminnasta.
Hallitus
Vaaleilla valittavat virkailijat, joilla on hallituksen kokouksissa äänioikeus. Ylimpänä ovat hallituksen varapuheenjohtajat.
Koulutuslohkon kehitysjohtaja:
Marjut Jalkanen
Koulutuslohkon johtaja / koulutusvastaava (IND, Individual) vastaa kamarin koulutustoiminnasta ja jäsenten henkilökohtaisesta kehittymisestä.
Yhteiskuntalohkon kehitysjohtaja:
Sanni Kaikkonen
Yhteiskuntalohkon johtaja / yhteiskuntavastaava (COM, Community) vaikuttaa sidosryhmäyhteistyön kautta positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. COM koordinoi kamarin projektitoimintaa.
Tapahtumalohkon kehitysjohtaja:
Anna-Mari Sookari
Vapaa-ajasta vastaava johtaja / Tapahtumavastaava (LOM, Local Organization Member) vastaa tapahtumien järjestämisestä kamarissa ja eri kamareiden kesken. LOM pitää kamarin toimintaa aktiivisena.
Viestintävastaava:
Toni Jäppinen
Viestintävastaava (LIO, Local Information Officer) välittää tietoa kamarin toiminnasta. LIO julkaisee uutiskirjettä, päivittää sosiaalista mediaa ja nettisivuja, sekä tiedottaa jäsenille projekteista ja kokouksista.
Rahastonhoitaja:
Heikki Lindfors
Rahastonhoitaja (TREAS, Treasurer) vastaa kamarin talousasioista ja kirjanpidosta.
Kansainvälisyysvastaava:
Laura Ruohola
Kansainvälisyysvastaava (INT, International) vastaa kamarin kansainvälisestä yhteistyöstä ja ystävyyskamaritoiminnasta, eli twinningistä.
Kutsuvirat
Hallitus 2022 on kutsunut seuraavat henkilöt hallituksen kutsuvirkoihin.
Kutsuviroissa olevilla henkilöillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.
Kutsuvirkoihin haetaan hakemuksella, joka osoitetaan istuvan hallituksen puheenjohtajalle ja valmistautuvalle puheenjohtajalle.
Kehityspäällikkö:
Janita Korva
Kehityspäällikkö (DM) vastaa strategian jalkautuksesta ja avustaa lohkojen johtajia ja vastaavia kehitysteemojen eteenpäin viennissä.
Sihteeri:
Heidi Siltanen
Sihteeri (SECY, Secretary) pitää yllä kamarin jäsentietojärjestelmää ja asiakirjoja.
Yritysyhteistyövastaava: Riina Kenttämaa
Yritysyhteistyövastaava (BUS, Business) huolehtii kamarin yrityskumppanuuksista ja tekee varainhankintaa.
Senaattiyhteistyö
Keskuspuiston senaatti nimeää Keskuspuiston hallitukselle yhteistyövastaavan
aaaaaaaaa
Senaattiyhdysupseeri:
Hannu Nikupeteri
Senaattiyhdysupseeri vastaa nykyisten ja entisten kamarilaisten suhteista. Senaattori on arvonimi, joka annetaan ansioituneelle kamarilaiselle, ja joka voi edelleen avustaa nykyisiä kamarilaisia myös ikärajan (40 v.) ylityttyä.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Made on
Tilda