Tutustu vuoden 2021 tiimiläisiin!
Baltic Sea Shuffle -tiimi
Tulevaisuudessa vain vastuullinen liiketoiminta voi olla kannattavaa. Tämä ajatus yhdisti yhdeksän nuorkauppakamarilaista Baltic Sea Shuffle -seminaarin projektitiimiin edistämään keskustelua kestävästä liiketoiminnasta ja kasvattamaan tietoa Itämeremme tilasta. Yhteinen missiomme on murtaa käsitys siitä, että vastuullinen liiketoiminta olisi aina kuluerä tilinpäätöksessä.

Lue lisää vuoden 2021 tiimiläisistä alta.
 • Esko Salo
  Esko on kauppatieteiden maisteri (ympäristöjohtaminen) ja hänen erikoisalaansa ovat ympäristöinnovaatioiden kaupallistaminen, tulevaisuustutkimus, bio- ja kiertotalous.
  Esko työskentelee tutkijana VTT:llä, lisäksi hän tekee väitöskirjana ennakointitutkimusta biohiilimarkkinan kehittymisestä.
 • Heini Heinonen
  Heini on ilmasto-optimisti ja uskoo, että ilmastonmuutos voidaan ratkaista yritysinnovaatioilla. Siksi Baltic Sea Shuffle on hänen "passion project" ja projektipäällikkönä aika on kulunut kuin siivillä.
  Heini työskentelee projektipäällikkönä Helsingin kaupungilla ja edistää siellä innovaatioekosysteemin rakentumista koko pääkaupunkiseudulle.
 • Tuulia Kuusinen
  Tuulia on kiinnostunut vastuullisen ja innovatiivisen liiketoiminnan edistämisestä ja Itämeren hyvinvointi on aina ollut hänelle lähellä sydäntä. Tuulia uskoo, että BSS-seminaari on omiaan edistämään konkreettisesti vastuullista, mutta kannattavaa liiketoimintaa ja hän työskentelee aktiivisesti tämän tavoitteen eteen viestintätiimin vetäjänä. Tuulia työskentelee kehityspäällikkönä SOK:lla.
 • Laura Ruohola
  Laura työskentelee tapahtuman viestinnän ja nettisivujen parissa. Hän uskoo, että vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä on avain menestykseen – nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.
  Laura on koulutukseltaan KTM ja työskentelee hankinta-asiantuntijana SOK:lla.
 • Tomi Korvela
  Tomi on mukana kumppanitiimissä hankkimassa huippuasiantuntijoita puhujiksi roundtable- ja keynote-tapahtumiin.
  Tomi on koulutukseltaan automaatiotekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee Vaisalalla testausinsinöörinä. Luonto ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä arvoja Tomille ja siksi hän haluaa olla mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa Itämeren hyväksi.
 • Mira Hassinen
  Mira on osana tiimiä hoitamassa projektin operatiivista puolta. Miran tarkoitus on varmistaa, että tapahtuma sujuu puhujien ja osallistujien kannalta mahdollisimman sujuvasti!
  Mira työskentelee konsulttina Deloittella.
 • Laura Knych
  Laura on osa Baltic Sea Shufflen viestintätiimiä. Hän on kiinnostunut vastuullisesta liiketoiminnasta ja Itämeren hyvinvoinnista.
  Laura opiskelee oikeudellisen osaamisen tradenomiksi.
 • Joakim Innilä
  Joakim toimii paitsi Baltic Sea Shufflen viestintätiimissä, myös työkseen viestinnän tehtävissä S-Pankissa. Vastuullisuus on lähellä Joakimin sydäntä niin työssä kuin vapaa-ajalla – erityisesti vastuullisen sijoittamisen ja kestävän kuluttamisen edistämisessä viestinnän ja merkityksellisen vuorovaikutuksen keinoin.
 • Lotta Helminen
  Lotta työskentelee tapahtuman viestinnän ja operatiivisen puolen parissa. Vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen teemat ovat lähellä hänen sydäntään, ja siksi hän haluaa olla omalta osaltaan vaikuttamassa positiivisesti Itämeren tilaan.
  Lotta on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskentelee controllerina sisäisen ja ulkoisen laskennan parissa.
 • Asta Kujala
  Asta on mukana luomassa tapahtuman sisältöä ja hankkimassa timanttista puhujakaartia osana kumppanitiimiä. Erityisen tärkeänä Itämeren tulevaisuuden suhteen hän pitää ravinnepäästöjen hallintaa ja ravinteiden kierrätystä uusien innovaatioiden kautta.
  Asta on koulutukseltaan ympäristötekniikan DI ja hän työskentelee jätevedenkäsittelyn prosessisuunnittelun parissa.
Made on
Tilda