HALLITUS
Tällä sivulla esitellään Keskuspuiston Nuorkauppakamarin vuoden 2021 hallitus. Virkailijaan saa yhteyden sähköpostilla virka@keskuspuisto.org. Esimerkiksi pres(at)keskuspuisto.org.
Puheenjohtaja:
Minna Karjalainen
Puheenjohtaja (PRES, President) johtaa kamaritoimintaa, ja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa.
Valmistautuva puheenjohtaja:
Tuulia Kuusinen
Valmistautuva puheenjohtaja (DP, Deputy President) vastaa jäsenhankinnasta ja uusien jäsenten koulutuksesta. DP vastaa kamarin strategisesta kehittämisestä. DP valmistautuu seuraavan vuoden puheenjohtajaksi.
Edellisen vuoden puheenjohtaja:
Helena Rebane
Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP, Immediate Past President) huolehtii siitä, että uusi puheenjohtaja saa tukea ja turvaa tehtävässään kokeneelta konkarilta. IPP vastaa myös edellisvuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä palkintoiminnasta.
Tapahtumavastaava:
Sanni Kaikkonen
Tapahtumavastaava (LOM, Local Organization Member) vastaa tapahtumien järjestämisestä kamarissa ja eri kamareiden kesken. LOM pitää kamarin toimintaa aktiivisena.
Tiedottaja:
Heikki Lindfors
Tiedottaja (LIO, Local Information Officer) välittää tietoa kamarin toiminnasta. LIO julkaisee uutiskirjettä, päivittää sosiaalista mediaa ja nettisivuja, sekä tiedottaa jäsenille projekteista ja kokouksista.
Yhteiskuntavastaava:
Janita Korva
Yhteiskuntavastaava (COM, Community) vaikuttaa sidosryhmäyhteistyön kautta positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. COM koordinoi kamarin projektitoimintaa.
Koulutusvastaava:
Laura Merisaari
Koulutusvastaava (IND, Individual) vastaa kamarin koulutustoiminnasta ja jäsenten henkilökohtaisesta kehittymisestä.
Rahastonhoitaja:
I. Kauhanen
Rahastonhoitaja (TREAS, Treasurer) vastaa kamarin talousasioista ja kirjanpidosta.
Kansainvälisyysvastaava: Emilia Haapaniemi
Kansainvälisyysvastaava (INT, International) vastaa kamarin kansainvälisestä yhteistyöstä ja ystävyyskamaritoiminnasta, eli twinningistä.
Juhlavastaava:
Susanna Valkeus
Juhlavastaava (FEST, Festival) vastaa merkittävien juhlatapahtumien järjestämisestä. Tänä vuonna juhlavastaava järjestää Keskuspuiston Nuorkauppakamarin 35-vuotisjuhlat.
Yritysyhteistyövastaava: Henri Haapsamo
Yritysyhteistyövastaava (BUS, Business) huolehtii kamarin yrityskumppanuuksista ja tekee varainhankintaa.
Senaattiyhdysupseeri:
Mikko Manninen
Senaattiyhdysupseeri vastaa nykyisten ja entisten kamarilaisten suhteista. Senaattori on arvonimi, joka annetaan ansioituneelle kamarilaiselle, ja joka voi edelleen avustaa nykyisiä kamarilaisia myös ikärajan (40 v.) ylityttyä.
Sihteeri: Heidi Lehto
Sihteeri (SECY, Secretary) pitää yllä kamarin jäsentietojärjestelmää ja asiakirjoja.
.
Made on
Tilda