Ajankohtaista

Mihin tarvitaan innovaatioita?

Vuoden Nuorkauppkamarilainen Keksintö kilpailu on taas käynnistynyt. Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiö (SKTS) uskoo vahvasti nuorkauppakamarilaisissa olevaan innovatiivisuuteen, kykyyn uudistaa ja uudistua.

Innovatiivisuuden, uusien keksintöjen ja uuden luomisen merkitys korostuu nykyään niin start-upeissa kuin yrityksissäkin. Vanhojen toimintamallien kyseenalaistaminen ja uuden luominen on arvossaan. Haluamme kannustaa Nuokauppakamarilaisia luomaan uutta liiketoimintaa, innovoimaan, mutta myös luomaan uusia työpaikkoja suomen. Maailmassa on paljon liikeideoita ja keksintöjä, jotka odottavat vain tekijöitä.

Olen aikaisempina vuosina painottanut innovatiivisuuden, uuden luomisen tärkeyttä ja esimerkiksi keksintöjen sekä start-uppien merkitystä suomen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Keskustelen mielelläni aihealueista, jotka ovat hyödyllisiä niin start-up maalmassa kuin yritysmaailmassakin työskenteleville.

Nostan tällä kertaa keskiöön asiakaskeskeisyyden ja asiakastarpeiden todellisen ymmärtämisen. Innovaatioita ja liiketoimintaa kehitettäessä asiakkaan tulee aina olla keskiössä. Asiakastarpeisiin vaikuttavat trendit, asiakkaiden piilevät ja näkyvät tarpeet sekä kaupalliset reunaehdot tulee yhdistää menestyviksi ratkaisuiksi. Ilman asiakaslähtöistä strategista ajattelua asiakakkaan ymmärtäminen on päälle liimattua.

Todelliset asiakasta hyödyttävät innovaatiot syntyvät lähes aina asiakkaan lähellä. Menestyäkseen, asiakastarpeet tulee ymmärtää paremmin kuin kilpailijat. Karrikoin ja kyseenalaistan, voiko organisaatio tai sen osa menestyä jos ei olla lähellä asiakkaita. Mielestäni on paikallaan kysyä, ymmärretäänkö asiakkaan tarpeet riitävän hyvin jos työskentely tapahtuu kaukana asiakasrajapinnasta?

Nykyään painotetaan arvon tuotantoa (Value creation) erityisesti ohjelmistokehityksessä. Valitettavan usein huomaa kuitenkin, että arvon todellinen ymmärtäminen jää yläpilveen tai teoreettiseksi eikä se konkretisoidu. Eihän kukaan halua palkata ohjelmistokehittäjää, joka ei tuota arvoa, mutta harvoin se osataan tehdä tehokkaasti ja suunnata ajan käyttö oikeisiin asioihin. Kokemukseni mukaan hyvästä yrityksestä huolimatta asiakkaan tarpeiden todellinen ymmärtäminen jää valitettavan usein kauas lisäarvon todellisesta tottamisesta.
Yksi vaihtoehto on etsiä asiakkaita tuotteelle, toinen tuotteita asiakkaille. Tyypillisesti ensin tulee miettiä asiakasta ja tarpeita, vasta tämän jälkeen teknologiaa ja ratkaisuja. Innovaatiot ja yritysten kehittäminen lähtee liikkeelle ideasta harvoin suoraan ratkaisusta. Asiakaskokemus tulisi olla kaiken tekemisen ytimessä.

Silti on hyvä muistaa, että asiakas ei aina osaa kertoa, mitä tarvitsee tai haluaa. Tällöin onkin tärkeä todentaa, ovatko omat olettamat asiakkaiden tulevaisuuden tarpeista oikeita mahdollisimman aikisessa vaiheessa, pilottien, tutkimusten ja haastattelujen avulla. Samalla lisäarvon ja siitä maksettavan hinnan tulee kohdata. 


Matti Matikainen
varapuheenjohtaja, Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiö
kunniajäsen, Keskuspuiston Nuorkauppakamari

Vuoden nuorkauppakamarilainen keksintö -kilpailu tarjoaa jokaiselle nuorkauppakamarilaiselle mahdollisuuden hakea 5 000 euron starttirahaa oman yritysidean edistämiseen. Kilpailun sivulta löydät tarkemmat osallistumisohjeet. Kilpailuaika 2021 on 16.8.-30.9.

www.keskuspuisto.org/jcikeksinto
Made on
Tilda